Karmelita bazilika – Keszthely

Kis Szent Teréz Bazilika Keszthely

 

A Magyar Sarutlan Kármelita Rend legnagyobb magyarországi temploma a Keszthelyen található Kis Szent Teréz-bazilika, amely egy régi, használaton kívüli temetőben épült fel.
Lisieuxi Kis Szent Teréznek szentelt templom alapkövét 1927-ben tették le és a templomot 1938-ban szentelték fel.
Építtetői a „Szent Istvánról elnevezett Magyar Sarutlan Karmelita Rendtartomány” szerzetesei voltak dr.Hász Brokárd tartományfőnök vezetésével.

A neoromán stílusú templomot Bruno Buchwieser bécsi építész tervezte, a kivitelezésben Marchall Béla győri építész, valamint Langmár Ferenc építőmester segítettek.

A templom 53 méter hosszú és 18 méter széles.
A bazilika 38 méter magas tornyában elhelyezett három – Szent Imre, Prohászka Ottokár és Szent László – harangokat Szlezák László harangöntő mester készítette, míg a templom sienai, thassosi és ruszkicai márványból készült gyönyörű oltárok, oltárszobrok Krasznai (Krausz) Lajos keze munkáját dicsérik.

Az oltárok közül elsőként 1932-ben a főoltár készült el a lisieux-i bazilikában levő egyik oltár mintájára, amely Kis Szent Teréz hódolatát jeleníti meg a Szűzanya és az ölében tartott Kisjézus előtt. Ezt követték: a szószék (1932), majd a „Skapulárés Szűzanya” (1933), és a „Jézus Szent Szíve” (1934) mellékoltárok. 1937-ben készült el az Angster-orgona, amelyet Angelo Rotta pápai nuncius szentelt fel. 1938-ban áldották meg a Szent József és a Szent István tiszteletére emelt mellékoltárokat, és ugyancsak ebben az évben, május 22-én történt meg a templom felszentelése, amelyet dr. Giovanni Piazza Adeodato bíboros, velencei pátriárka végzett el.

A II. világháborúban szerencsére nem sérült meg súlyosan a templom, ennek ellenére a javítási munkálatok évekig tartottak. 1947-ben történt meg a háború alatt elkészült Keresztes Szent János-mellékoltár felszentelése.
A templom előtt Nepomuki Szent János és Szent Flórián, valamint az egykori georgikoni jurátusok szobra áll.
A háború után létrejött kommunista rendszer súlyos üldözés után, 1950-ben betiltotta a szerzetesrendeket, köztük a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartományt is. A templom ettől kezdve 1989-ig plébániatemplomként működött, a rendházba középiskolát telepítettek.
1967-ben készült el az utolsó mellékoltár, amit avilai (Nagy) Szent Teréz tiszteletére emeltek.
A templomot II. János Pál pápa 1989-ben Bazilika Minor (‘kisebb bazilika”) rangra emelte. A rendszerváltás után a Kármelita Rend újból megkezdhette működését, templomaikat, a keszthelyi bazilikával együtt visszakapták.
A Bazilika lelkipásztori ellátását 2017 szeptembertől a Sarutlan Karmelita Rendtől a Veszprémi Főegyházmegye vette át.